E-sport tuleb Artise kinno

Videomängudes oma oskuste tõestamine jõuab meie väikesesse kinno!

10. juunil alustab kinos Artis videomängudes võistlemisele suunatud eriürituse sari "E-spordi õhtu". Esialgu keskendume kaklusmängudele, mida on kerge vaadata ning lihtne kaasa elada isegi kui mäng ei ole tuttav.

Üritust korraldab Videogamers.eu koostöös partneritega Meile Meeldib Mängida veebiportaal, Õhtuleht, Gamestar.ee ja kino Artis. VGE on e-spordi turniire korraldanud alates 2008. aastast, seal hulgas kaklusmängudele suunatud liiga  EFGL (Estonian Fighting Game League), mis koondas Balti riikide parimad ühte kohta.

Üritusega saab liituga iga huviline, kes soovib oma oskuseid proovile panna. Mängud toimuvad Playstation 5 konsooli peal ning iga mängija võib kasutada endale sobivat mängupulti eeldusel, et see ühildub Playstation 5 konsooli ja valitud mänguga. Turniiridel toimub mängude lindistamine ja ülekanne läbi interneti koos kommentaariga. 

Reeglite kohta saab lugeda siit: https://www.kino.ee/news/1911/
Bräketid registreerimiseks leiab siit: TBA
Facebooki ürituse leiab siit: https://fb.me/e/2SAGmYx10
Rohkem infot siit: https://www.kino.ee/events/esport
Pileti saab osta siit: https://www.kino.ee/event/6377/ÜLDISED REEGLID JA MÄNGIJA VARUSTUSNÕUDED

 

- Turniirid on avatud isikutele, kes on turniirile registreerumise kuupäeval vähemalt kolmteist (13) aastat vanad. Mängijad peavad suutma vajadusel tõendada oma sobivust.

- Iga mängija kinnitab ja garanteerib, et tema kasutajanimi ei riku ühegi teise isiku või üksuse kaubamärki, autoriõigusi, avalikustamisõigusi ega muid intellektuaalomandi või muid õigusi. Samuti on korraldajal õigus tagasi lükata kõik kasutajanimed, mis on ropud või millel on kohalikus keeles kahekordne tähendus.

- Turniiridel peavad mängijad kasutama oma kontrollerit ja võimalusel võivad kaasa võtta oma kõrvaklapid, kuid varustuse kasutamine turniiril on ainult turniiri korraldajate otsustada. Korraldaja poolt on pakkuda ainult tavaline Dualsense mängupult.

- Mängijavarustust, mida turniiri korraldajad kahtlustavad ebaausa konkurentsieelise andmises, kasutamiseks ei lubata. Turniiri korraldajad võivad oma äranägemisel keelata mis tahes üksiku mängija varustuse kasutamise põhjustel, mis on seotud turniiri turvalisuse, toimimise tõhususe või tulemuslikkusega.


- Turniiril osalemisega annab iga mängija käesolevaga loa striimida, filmida, pildistada ja salvestada mängija sooritust turniiril ja muudes turniiriga seotud tegevustes, sealhulgas mängija nimi, kasutajanimi, logo, avatar, mängumärk või samaväärne, hääl, avaldused, sarnasused ja muud isikuomadused. Ja õiguse levitada või muul viisil kasutada tulevaste turniiride reklaamimise ja turundamise eesmärgil.

- Kõigilt mängijatelt oodatakse head sportlikkust ja austust üksteise ning kõigi turniiri korraldajate ja kino töötajate ning pealtvaatajate vastu. Mängijad peavad järgima kõiki turniiri korraldajate juhiseid. Mängijad ei tohi mängu või matši ajal SMS-e/meile saata ega sotsiaalmeediat kasutada. Mängijatelt eeldatakse, et nad mängivad turniiri jooksul igal ajal oma parimal tasemel ja väldivad käitumist, mis on vastuolus hea sportliku käitumise, aususe või ausa mängu põhimõtetega.

- Iga mängija, kes käitub sobimatult või ei võistle vastavalt nendele ametlikele reeglitele (sealhulgas mängureeglitele), mille on kindlaks määranud turniiri korraldajad oma äranägemise järgi, võidakse koheselt turniirilt diskvalifitseerida. Lisaks jätavad turniiri korraldajad endale õiguse oma äranägemise järgi keelata diskvalifitseeritud mängijatel osaleda mis tahes tulevastel turniiridel või sündmustel.

- Käitumine, mida peetakse sobimatuks ja käitumiskoodeksit rikkuvaks, hõlmab (kuid ei piirdu) järgmist:

* turniiri toimimise segamine;

* käitumine ebasportlikul või häirival viisil või kavatsusega häirida või kahjustada turniiri toimimist või tüütada, kuritarvitada, ähvardada või ahistada mõnda teist inimest;

* kokkumängus osalemine (nt kahe [2] või enama mängija vaheline kokkulepe või mängu või matši tulemuste eelmääramine);

* igasugune petmine mis tahes viisil;

* mängu tahtlik edasilükkamine või aeglustamine või mängu muutmine muul teadaoleval või tundmatul viisil;

* solvavad, vulgaarsed või ebasündsad kasutajanimed, avatarid, logod, kaubamärgid või mängumärgid;

* seksism, ageism, rassism või mis tahes muu eelarvamuse või fanatismi vorm;

* seoses vägivallaga või mis tahes tegevusega, mida turniiri korraldajate hinnangul peetakse ebamoraalseks, ebaeetiliseks, häbiväärseks või tavapäraste kõlblusnormidega vastuolus olevaks;

* mängijale või turniiri korraldajale mis tahes kingituse või preemia pakkumine abi eest, mille eesmärk on anda kingitust või preemiat pakkuvale isikule konkurentsieelis või mis on loonud vastasele ebasoodsa konkurentsiolukorra;

* enda soorituse või turniiri mis tahes tulemuste peale panustamine või hasartmängimine;

* mängusiseste vigade või niinimetatud "häkkide" tahtlik kasutamine eelise saamiseks;

* mis tahes keelekasutus või rõivaste või riiete kandmine, mis on nilbe, ropp, vulgaarne, solvav, ähvardav, laimav või muul viisil taunitav või õhutab vihkamist või diskrimineerivat käitumist;

* tulede, kaamerate või muu tehnika puudutamine või muul viisil segamine;

* mis tahes muud tüüpi käitumine, mida turniiri korraldajad peavad oma äranägemisel sobimatuks;

- Iga Mängija, kes rikub käitumiskoodeksit, võidakse diskvalifitseerida ja turniiri korraldaja jätab endale õiguse nõuda igalt selliselt mängijalt kahjutasu ja muid õiguskaitsevahendeid seadusega lubatud ulatuses.

TURNIIRI REEGLID

1. Mängu käik

1.1. Mängu seaded ja versioon: PlayStation 5.

Võitmine: esimene kolme matši võiduni või esimene kahe matši võiduni (oleneb mängust)

Taimer: 60 sekundit (olenevalt mängust võib olla erinev)

Leveli valik: juhuslik (üksikasjalik teave jaotises 1.5)

1.2. Matši protseduur – järgmised sammud kirjeldavad matši mängimise protsessi. Mängijad valivad oma pooled (vt jaotis 1.3). Mängijad valivad oma tegelased. Kumbki mängija võib käivitada topeltpimeda valiku (nagu on määratletud jaotises 1.4). Mängijad mängivad mängu esimese matši. Eelmise mängu kaotanud mängija võib tegelast või levelit muuta (alati juhuslik valik kui valib uue tegelase). Mängitakse järgmine mäng. Korrake samme 4 ja 5 kõigi järgnevate mängude puhul kuni matšid on lõppenud.

1.3. Poole valik – Mängijad võivad vastastikku kokku leppida, kes istub mängu alguses vasakul ja paremal, vastavalt mängija 1 ja mängija 2. Mängijad on sellele valikule pühendunud kogu matši jooksul. Kui mängijad ei suuda küljevalikuga nõustuda, mängivad nad mängu parim-ühest kivi-paberi-käärid, et teha kindlaks, kes valib endale sobiva poole. Võitja valib.
1.4. Topeltpimeda valiku tegemine – kumbki mängija võib taotleda topeltpimeda valimist. Sellises olukorras teatatakse turniiri korraldajale salaja iga tegelase valik esimeseks vooruks. Mõlemad mängijad peavad seejärel valima oma esimese ringi tegelaskuju, kusjuures töötajad kinnitavad tegelaste valikud. Kui mängija ei vali tegelast, mille ta kohtunikule või turniiri korraldajale rääkis, kaotab ta mängu.
1.5. Leveli valik – iga matši puhul kasutavad mängijad juhuslikku leveli valikut. See hõlmab ka korduskohtumisi. Kaotanud mängijal on õigus jätta varem valitud tegelane samaks, kuid valida hoopis teine level.
1.6. Viigimängud – tasavägise mängu korral võib tulla Double K.O. (näiteks mängus "Tekken 7") mängu viimases voorus, siis punkti ei panda ja mõlemad mängijad mängivad tasavägise mängu uuesti samade tegelastega ja samal levelil.
1.7. Lubatud kontrollerid – lubatud on kõik tavalised arkaadipulgad ja kontrollerid. Makrofunktsioonid (nt turbonupud) ja muud juhtmevabad kontrollerid peale Dualsense'i ei ole lubatud. Mängijad, kes kasutavad Dualsense pulti, kuid ei desünkrooniseeri pärast matši oma kontrollerit, võivad kuuluda turniiri korraldaja äranägemise järgi diskvalifitseerimisele.
2. Matši kohustused
2.1. Täpsus – kõik mängijad peavad olema mängu alguse ajaks füüsiliselt kohal olema. Mängijaid, kes ei ole valmis mängima kümne (10) minuti jooksul pärast mängu algusaega, karistatakse võimaliku mängu kaotamisega.
2.2. Loobumised – Mängijad ei tohi ilma turniirikorraldaja eelneva loata vabatahtlikult mängust loobuda.
3. Matši häired

3.1. Pausid – kui mängija peatab mängu tahtlikult või kogemata, vajutades start-nuppu või eemaldades oma või vastase kontrolleri vooluvõrgust, kaotab pausi teinud mängija jooksva vooru mängu.
3.2. Taaskäivitamised – turniiri korraldajad võivad tellida mängu või matši taaskäivitamise erandlike asjaolude tõttu, näiteks kui viga mõjutab oluliselt mängija võimet mängida või kui mäng või matš ei saa lõppeda.
3.3. Seiskumine – Mängu või matši seiskumine või ülemäärane edasilükkamine võib turniiri korraldaja äranägemisel kaasa tuua mängust või matšist loobumise.
4. Treener – Mängijad võivad määrata ühe (1) isiku oma treeneriks igal turniiril. Mängijad võivad treeneriga nõu pidada maksimaalselt ühe (1) minuti jooksul mängude vahel. Mängu või matši ajal mis tahes teisele isikule tahtlik nõuannete andmine või temalt nõuannete saamine ei ole lubatud ja see võib mõlemale poolele kaasa tuua karistuse.
5. Petmine – Igasugune petmine, mille turniiri korraldajad on oma äranägemise järgi kindlaks määranud, toob kaasa kohese konfiskeerimise ja täiendavad karistused olenevalt rikkumise raskusastmest.
6. Nimed, logod ja brändingupiirangud – turniiri korraldajad jätavad endale õiguse oma äranägemisel tagasi lükata nimed, logod, avatarid või kaubamärgid, mis rikuvad käitumisjuhendit, sealhulgas ilma piiranguteta kõik, mis: a) rikkuda mis tahes kolmanda osapoole õigusi ilma selgesõnalise kirjaliku loata; b) sarnanevad kaubamärgile või on sellega identsed; c) sarnanevad teise identiteedi või isikuga või on nendega identsed; d) sarnanevad tuntud üksuste või teiste mängijate nimele või tuntud isikule või on nendega identsed.
7. Riietuskood – kõik mängijad peavad turniiril kandma sobivat riietus vastavalt üldistele reeglitele.
8. Sponsorlus – mängijatel on võimalus ja õigus hankida sponsoreid. Kuid sponsoreid ega järgmistesse kategooriatesse kuuluvat sisu ei tohi ametliku turniiri ajal kuvada: a) brändid kategooriates, millele turniirikorraldajad on andnud turniiri eksklusiivsed sponsorõigused; b) religioossed programmid, poliitilised küsimused, 900 numbrid ja muud X-reitinguga materjalid; c) sõltuvust tekitavad ravimid, uimastid ja nendega seotud atribuutika; d) taimsed ravimid või "imeravimid"; e) tubakatooted; f) tooted või teenused või muu materjal, mida üldiselt peetakse sündsusetuks; g) sisu, mida üldiselt peetakse taunitavaks, sündsusetuks, vulgaarseks või solvavaks h) sisu, mis propageerib diskrimineerimist, vihkamist, vägivalda, ebaseaduslike ainete kasutamist, ebaseaduslikku tegevust, postipettusi, püramiidskeeme või investeerimisvõimalusi või nõuandeid, mida kohaldatav seadus ei luba;  i) sisu, mis on ebaseaduslik, pornograafiline, laimav või rikub kolmanda osapoole privaatsus- või avalikustamisõigusi; j) loteriid, ebaseaduslikud hasartmängutooted või muu ebaseaduslik kihlveotegevus;
9. Karistused – mängijad, kes rikuvad selle reegleid võivad saada karistuse, sealhulgas (kuid mitte ainult): a) matši uuesti alustamine; b) mängu kaotus; c) turniirilt eemaldamine. Kõik mängijale määratud karistused võib turniiri korraldajad teha avalikkusele kättesaadavaks oma äranägemise järgi.

AUHINNAD

Turniiridel võivad olla saadaval erinevad auhinnad, olenevalt osalejate arvust, valitud mängudest ja toetajate ning partnerite kogusest.
Auhinnad antakse kätte pärast võitu samal päeval (või olenevalt auhinnast kui see on saadaval).

Olenevalt sponsoritelt ja kogukonnalt kogutud rahasummast võivad olla lisaauhinnad. Igal üritusel on ametlik diplom, mille on allkirjastanud peakorraldaja Raiko Puust, administraatorid ja/või turniirikorraldajad.
Võitjad, kes kahe (2) kuu jooksul pärast turniiri lõppemist või turniiri korraldaja määratud varasemat aega auhinda vastu ei võta või teabe või dokumentatsiooni nõudeid ei täida, loobub oma seosest võidetud auhindadega.

Kõik reklaami- ja/või muudes turniiri materjalides kujutatud auhinnad võivad olla illustratiivsed. Tegelik auhind võib veidi erineda. Kui sellistes materjalides sisalduva auhinna kirjelduse ja käesolevates ametlikes reeglites sisalduva auhinna kirjelduse vahel esineb lahknevusi või vastuolusid, siis ikkagi kehtivad ametlikud reeglid. Kõik auhindade üksikasjad ja muud piirangud, mida pole nimetatud ametlikes reeglites, määravad turniiri korraldajad oma äranägemisel.